Ogłoszenie sądowe

Ogłoszenie sądowe

21.01.2020 

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 279/19 toczy się postępowanie z wniosku Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku Sąd zezwolił Domowi Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) tytułem spadku po zmarłym w dniu 31 października 2016 roku w Warszawie Cezarym Macieju Chomontowskim – mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie, z tym zastrzeżeniem, że złożona kwota ma być wypłacona osobie, która przedstawi prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przez nią spadku po Cezarym Macieju Chomontowskim lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający jej dziedziczenie po Cezarym Macieju Chomontowskim i w związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych do odbioru kwoty depozytu po wykazaniu swoich praw spadkowych po zmarłym.

Zmarł Piotr Kowalewski

Zmarł Piotr Kowalewski

17.01.2020 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł długoletni mieszkaniec naszego domu Piotr Kowalewski. Uroczystości pogrzebowe w dniu 22.01.2020, rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele św. Karola Boremeusza na Cmentarzu Powązkowskim. 

Pogrążeni w smutku mieszkańcy i pracownicy DPS.

 

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 201915.12.2019 

Nastrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz nieustającej nadziei w każdym dniu nadchodzącego roku

życzą

Mieszkańcy, Pracownicy oraz Dyrekcja DPS Fundacji „Pomocna Dłoń”