O Fundacji

O FUNDACJI "POMOCNA DŁOŃ"

 

Fundacja „Pomocna Dłoń” została założona w 1990 r. z myślą o zapewnieniu pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności zapewnieniu stałego miejsca pobytu tym osobom gdy zabraknie już rodziców. Dom wybudowano na działce ofiarowanej przez rodzica, z funduszy rodziców przyszłych mieszkańców oraz z funduszy otrzymanych od sponsorów krajowych i zagranicznych, a także dotacji celowych. Dom został zasiedlony w maju 1996r. i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Od 20.08.2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Nasza Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000112681.

 

Nasz Dom

Obecnie podstawową działalnością Fundacji jest prowadzenie w wybudowanym obiekcie całodobowego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest przeznaczony dla 30 osób. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 1400 m2. Na parterze i piętrze znajdują się pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami, pokój dla osób leżących, stołówka, sala do ćwiczeń i rehabilitacji, pracownia do zajęć terapeutycznych i dwie sale dziennego pobytu. Mamy duży, zadaszony taras i ogrodzony teren wokół przeznaczony do celów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Nasz taras

Personel zapewnia usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, a także niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Ważne dla nas jest utrzymanie jak najdłużej nabytych umiejętności samoobsługowych i samodzielności ukształtowanej w domu rodzinnym. Mieszkańcy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości. Część mieszkańców jest uczestnikami Olimpiad Specjalnych, posiadają wiele medali i odznaczeń za udział w zawodach . Staramy się jak najczęściej wyjeżdżać na wycieczki i uczestniczyć w imprezach kulturalnych na terenie miasta.

Sport w Fundacji

Wartością naszego Domu jest rodzinna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa, które dajemy naszym podopiecznym. Funkcjonowanie Domu w takiej formie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Działalność bieżąca domu jest możliwa dzięki wsparciu w formie dotacji ze strony Urzędu m.st. Warszawa, część kosztów pokrywają mieszkańcy ze swoich rent. Reszta środków to wpływy z 1% procenta i darowizny. Przeznaczamy je w całości na utrzymanie standardów i konserwację budynku.