Działania

Działania

Mieszkańcy DPS Fundacji „Pomocna Dłoń” mają zapewnione:

  • godne warunki życia zbliżone do domowych (zamieszkują w pokojach jedno- lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym)
  • całodobową pomoc personelu, który pełni rolę organizatora i partnera towarzyszącego mieszkańcom w ich aktywności, w umożliwianiu dokonywania indywidualnych wyborów. Dla każdego mieszkańca opracowuje się indywidualny program rehabilitacyjny.

Mieszkańcy:

  • uczą się i doskonalą samoobsługę, wykonywanie zwykłych czynności domowych i związanych z zaradnością, takich jak: utrzymanie czystości osobistej i pomieszczenia, przyrządzanie prostych posiłków, dbanie o wygląd, ogólną schludność i porządek. Utrzymywany jest normalny rytm dzienny, tygodniowy i roczny.
  • uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych, takich jak: zajęcia gospodarstwa domowego, ceramiczne, malowania na szkle, plastyczne, teatralne, muzykoterapia; w zajęciach sportowych w tym także w ramach Sekcji Olimpiad Specjalnych (kręgle, pływalnia)
  • świętują niedziele i święta, imieniny, urodziny, wyjeżdżają na wakacje, biorą udział w zajęciach różnych klubów, są członkami zespołu „Mazowiacy”, uczestniczą w zawodach Olimpiad Specjalnych,
  • korzystają w maksymalnym, możliwym dla poszczególnych osób zakresie z ogólnodostępnych usług społecznych: zakupy, usługi rzemieślnicze, służba zdrowia
  • biorą czynny udział w życiu społecznym uczestnicząc w imprezach kulturalnych: kino, teatr, koncerty, wystawy.

Mimo różnicy wieku wszyscy są ze sobą zżyci, ciągle się coś dzieje i jest wesoło. U naszych mieszkańców obserwujemy uspołecznienie, większą samodzielność, polepszenie się kontaktów interpersonalnych a także postępujący rozwój emocjonalnej sfery życia.