Życzenia Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

Życzenia spokojnych, zdrowych, pełnych nadziei na przyszłość i spędzonych z najbliższymi Świąt Wielkanocnych
przesyłają z wiosennej Odrębnej  
Mieszkańcy, Pracownicy
oraz
Dyrekcja DPS Fundacji „Pomocna Dłoń”

1% od podatku za rok 2019

Odpis 1% od podatku za rok 2019

02.02.2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego.

Przypominamy, że Nasza Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy wpisać tylko nasz numer KRS :  0000112681

Można też dokonywać darowizny bezpośrednio na nasze konta: 
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050 PKO SA 

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty – wpływy z 1% otrzymane w zeszłym roku  przeznaczyliśmy na odbudowę zniszczonej po pożarze części poddasza. Środki uzyskane z Państwa wpłat w roku bieżącym planujemy przeznaczyć na konieczne remonty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

 

Ogłoszenie sądowe

Ogłoszenie sądowe

21.01.2020 

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 279/19 toczy się postępowanie z wniosku Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku Sąd zezwolił Domowi Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) tytułem spadku po zmarłym w dniu 31 października 2016 roku w Warszawie Cezarym Macieju Chomontowskim – mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie, z tym zastrzeżeniem, że złożona kwota ma być wypłacona osobie, która przedstawi prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przez nią spadku po Cezarym Macieju Chomontowskim lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający jej dziedziczenie po Cezarym Macieju Chomontowskim i w związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych do odbioru kwoty depozytu po wykazaniu swoich praw spadkowych po zmarłym.

Zmarł Piotr Kowalewski

Zmarł Piotr Kowalewski

17.01.2020 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł długoletni mieszkaniec naszego domu Piotr Kowalewski. Uroczystości pogrzebowe w dniu 22.01.2020, rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele św. Karola Boremeusza na Cmentarzu Powązkowskim. 

Pogrążeni w smutku mieszkańcy i pracownicy DPS.