1% od podatku za rok 2019 – dziękujemy!!!

1% od podatku za rok 2019 - dziękujemy !!!

06.09.2020

Szanowni Państwo

Bardzo dziękujemy za uwzględnienie naszej Fundacji w Waszych rozliczeniach PIT za rok 2019 i przekazanie nam 1% od podatku za rok 2019. Państwa wsparcie pomoże nam sfinansować konieczne remonty, które umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Przypominamy również, że pod adresem https://pomagam.pl/2kfh5nqy aktywna jest zbiórka na odbudowę Naszego Domu. Dotychczas w zbiórce wzięło 888 osób, które wpłaciły łącznie 70 277 PLN.

pomagam.pl

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tradycyjnej formy wpłaty to darowizny można przekazywać na nasz rachunek bankowy w Banku PKO SA : 60 1240 2887 1111 0000 3389 8050

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty (dotychczasowe i przyszłe) – bardzo nam pomagacie.

 

1% od podatku za rok 2019 (aktualizacja)

Odpis 1% od podatku za rok 2019 (aktualizacja)

10.05.2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 zmianie uległy terminy rozliczenia podatku PIT za rok 2019. Ustawa z 16.04.2020  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przekazania 1% podatku  na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

 

Przypominamy, że Nasza Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy wpisać tylko nasz numer KRS :  0000112681

Można też dokonywać darowizny bezpośrednio na nasze konta: 
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050 PKO SA 

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty (dotychczasowe i przyszłe) – wpływy z 1% otrzymane w zeszłym roku  przeznaczyliśmy na odbudowę zniszczonej po pożarze części poddasza. Środki uzyskane z Państwa wpłat w roku bieżącym planujemy przeznaczyć na konieczne remonty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

 

Życzenia Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

Życzenia spokojnych, zdrowych, pełnych nadziei na przyszłość i spędzonych z najbliższymi Świąt Wielkanocnych
przesyłają z wiosennej Odrębnej  
Mieszkańcy, Pracownicy
oraz
Dyrekcja DPS Fundacji „Pomocna Dłoń”

1% od podatku za rok 2019

Odpis 1% od podatku za rok 2019

02.02.2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego.

Przypominamy, że Nasza Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy wpisać tylko nasz numer KRS :  0000112681

Można też dokonywać darowizny bezpośrednio na nasze konta: 
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050 PKO SA 

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty – wpływy z 1% otrzymane w zeszłym roku  przeznaczyliśmy na odbudowę zniszczonej po pożarze części poddasza. Środki uzyskane z Państwa wpłat w roku bieżącym planujemy przeznaczyć na konieczne remonty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

 

Ogłoszenie sądowe

Ogłoszenie sądowe

21.01.2020 

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 279/19 toczy się postępowanie z wniosku Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku Sąd zezwolił Domowi Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) tytułem spadku po zmarłym w dniu 31 października 2016 roku w Warszawie Cezarym Macieju Chomontowskim – mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej Fundacji “Pomocna Dłoń” w Warszawie, z tym zastrzeżeniem, że złożona kwota ma być wypłacona osobie, która przedstawi prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przez nią spadku po Cezarym Macieju Chomontowskim lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający jej dziedziczenie po Cezarym Macieju Chomontowskim i w związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych do odbioru kwoty depozytu po wykazaniu swoich praw spadkowych po zmarłym.