Partnerzy w realizacji zadań

 

  • Urząd Miasta. Stołecznego Warszawy – zapewnia doradztwo w prowadzeniu Domu oraz finansowanie części kosztów utrzymania
  • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – doradztwo, nadzór
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Głogowa 2 B – zatrudniają 3 osoby
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Deotymy 41 – zatrudniają 5 osób
  • Olimpiady Specjalne – Polska – uczestnictwo w zawodach sportowych, zajęcia sportowe w sekcjach
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – imprezy choinkowe
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej – doradztwo
  • Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service) – współpraca – wiecej
  • PFRON współfinansowanie projektu pod nazwą ” Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez organizację czasu wolnego” realizowanego w ramach celu programowego: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.