Katalog usług

Katalog usług


KATALOG USŁUG DPS FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ”

DPS Fundacji „Pomocna Dłoń” świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom dorosłym wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej.

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie
 • warunki utrzymania czystości ( podstawowe środki czystości)

Usługi opiekuńcze polegające na:

 • pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • pielęgnacji

Usługi wspomagające polegające na:

 • pomocy w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej i zakupie leków
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewnieniu 
 •  warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • umożliwieniu utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością   lokalną
 • wspieraniu utrzymania samodzielności i aktywizowanie mieszkańca
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
 • organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych.