1% od podatku za rok 2021

Odpis 1% od podatku za rok 2021

27.01.2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy wpisać tylko nasz numer KRS :  0000112681

Można też dokonywać darowizny bezpośrednio na nasze konto: 
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050 PKO SA 

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty – wpływy z 1% i Państwa wpłaty pomagają nam w zapewnieniu godnych warunków życia dla naszych podopiecznych.