1% od podatku za rok 2019 (aktualizacja)

Odpis 1% od podatku za rok 2019 (aktualizacja)

10.05.2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 zmianie uległy terminy rozliczenia podatku PIT za rok 2019. Ustawa z 16.04.2020  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przekazania 1% podatku  na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

 

Przypominamy, że Nasza Fundacja „POMOCNA DŁOŃ” postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS – REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy wpisać tylko nasz numer KRS :  0000112681

Można też dokonywać darowizny bezpośrednio na nasze konta: 
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050 PKO SA 

Bardzo dziękujemy za Państwa wpłaty (dotychczasowe i przyszłe) – wpływy z 1% otrzymane w zeszłym roku  przeznaczyliśmy na odbudowę zniszczonej po pożarze części poddasza. Środki uzyskane z Państwa wpłat w roku bieżącym planujemy przeznaczyć na konieczne remonty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.